Úklid venkovní (letní a zimní)

Požadavkem zákazníka je, aby venkovní prostory vždy působily řádným, udržovaným a čistým dojmem. Jedná se zejména o komunikace pro pěší a automobily, zpevněné plochy, parkovací plochy, nádoby na odpadky a popelníky, dešťové svody, drenáže, uliční vpusti a rošty na nečistoty, vstupní prostory aj.

V letním období zajišťujeme (duben – říjen):

  • čištění motoristických i nemotoristických komunikací
  • úklid a sběr odpadků z těchto ploch a nezastavěné plochy areálu

V zimním období zajišťujeme (listopad – březen):

  • solení a úklid sněhu na komunikacích na základě meteo předpovědi a požadavků klienta
  • pohotovostní službu s garantovaným dojezdem a úklidem ploch
Úklid-venkovní mytí oken