Pohotovostní služba

V době nepřítomnosti našich pracovníků na objektech a pro případ havárií či jiných krizových situací je naší společností provozována NONSTOP pohotovostní služba, která zajišťuje příjem, evidenci, další distribuci a archivaci požadavků našich klientů.

V případě vzniku havárie anebo jiné krizové situace je tato řešena dle předem stanoveného postupu a s předem dohodnutými kontaktními osobami, které pak zadávají úkoly dalším pracovníkům anebo subdodavatelským firmám. O průběhu a výsledku řešení události jsou všechny dotčené strany průběžně informovány. Závěrečná zpráva je dále evidována v systému a je kdykoli přístupná.

Pohotovostni udrzba