Administrativní správa

Pro naše klienty zajišťujeme veškeré služby spojené s administrativním, ekonomickým
a finančním provozem budovy:

• vytvoření předpisů výše plateb na provozní náklady

• vyúčtování záloh na služby (například dodávky TUV, tepla, vodné a stočné)

• inventarizace majetku vlastníka

• účetní služby

• administrativní služby

• vedení evidence nájemníků, přijatého nájemného, dlužníků vč. vymáhání pohledávek

• evidence nákladů dle potřeb klienta

• vytvoření předpisů výše plateb na provozní náklady

Administrativní-správa