Technické audity a poradenství

Při získání nové zakázky nebo na přání klienta provádíme technicky-provozní audit, ve kterém hodnotíme stav objektu z několika pohledů:

  • stavební části objektu
  • stav technologií a zařízení instalovaných v objektu
  • provozní dokumentace
  • personální zajištění a jeho nastavení
  • administrativní procesy

Dalšími službami, které pro klienty zajišťujeme, jsou:

  • pasporty objektu
  • poradenství v před-realizační fázi
  • před-záruční prohlídky