Ostraha a recepce

Ve spolupráci s našimi partnery zajišťujeme:

  • nepřetržitý monitoring CCTV, EZS a EPS (pokud je požadováno)
  • povinnosti vyplývající z řádu ohlašovny požáru a dalších směrnic požární ochrany
  • dohled nad režimem vstupu nájemníků a dalších osob do objektu
  • informační službu pro nájemníky a návštěvníky objektu
  • klíčový režim v celém objektu
  • vyprošťování osob z výtahu v mimopracovní době provozní údržby
  • ostatní požadavky klienta