Energetika

Energetika

Při správě objektu zajišťujeme:

    • průběžné sledování spotřeby médií
    • provádění hlavních a podružných odpočtů měřičů médií
    • zpracování měsíčních výkazů a diagramu o spotřebě energií
    • zpracování a předávání předepsaných technických výkazů dotčeným stranám
    • zpracování podkladů pro rozúčtování nákladů za odběr médií